• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fiancé – fiancée

Nişanlı kişi erkekse fiancé, kızsa fiancée kullanılır.


Have you met Ayşe’s fiancé?

Ayşe’nin nişanlısıyla karşılaştın mı?


His fiancée works in a library.

Nişanlısı kütüphanede çalışır.