• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

few - little

Yanlış : She made little mistakes on her examination.

Doğru : She made few mistakes on her examination.

Sınavda az hata yaptı.


Yanlış : Little people attended  his lecture.

Doğru : Few people attended his lecture.

Dersine az insan katıldı.


Az anlamındaki little sözcüğü, sayılamayan isimleri niteler, sayılabilen isimleri ise bu anlamda few niteler.


She has little interest in football.

Futbola az ilgisi var.


Cactuses need little water.

Kaktüsler çok az suya ihtiyaç duyar.


There were few books on the shelf.

Rafta az kitap vardı.


He has few friends in this city.

Bu şehirde az arkadaşı var.