• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

feel like

Yanlış : I feel like in a dream.

Doğru : I feel like I am in a dream.

Kendimi rüyada gibi hissediyorum.


Kendini gibi hissetmek anlamındaki feel like’dan sonra bir isim veya bir yantümce gelir, bir ilgeç öbeği (prepositional phrase) gelmez.


I feel like a stranger in this city.

Bu şehirde kendimi yabancı hissediyorum.


I feel like I'm getting a cold.

Kendimi nezle oluyor (olacak) gibi hissediyorum.


Feel as if/though deyişi sanki gibi hissetmek anlamına gelir.


feel as if that loud disco music would deafen me.

O gürültülü disko müziği sanki beni sağır edecekmiş gibi hissediyorum.