• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fee - wages

Yanlış : The wages charged by the lawyer is too high.

Doğru : The fee charged by the lawyer is too high.

Avukatın istediği ücret çok yüksek.


Doktor, avukat gibi profesyonel kişilerin hizmetleri için aldığı paraya fee denir. Ayrıca giriş ücreti, kayıt ücreti, fazla bagaj ücreti de fee ile söylenir. Çalışan kişinin günlük veya haftalık olarak aldığı paraya ise wages (ücret) denir.


We paid two million euros transfer fee for transferring the player to our team.

Oyuncuyu bizim takıma transfer etmek için iki milyon avro tranfer ücreti ödedik.


Students must pay their fees for courses on the first day.

Öğrencilerin kurs ücretlerini ilk gün ödemeleri gerekmektedir.


The worker claimed to be paid his wages.

İşçi ücretinin ödenmesini talep etti.


The workers went on strike because they thought their wages were too low.

İşçiler ücretlerinin çok düşük olduğunu düşündükleri için greve gittiler.