• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fear

Yanlış : He fears from nothing.

Doğru : He fears nothing.

Hiçbir şeyden korkmaz.


Fear –den korkmak anlamına gelir, from almaz.


My father is old and he fears unemployment.

Babam yaşlı ve işsizlikten korkar.


Fear’dan sonra (that ile başlayan) bir yantümce gelebilir.


Police fear (that) the missing woman might have been murdered.

Polis kayıp kadının öldürülmüş olmasından korkuyor.


Doctors fear (that) a flu epidemic will hit Turkey this winter.

Doktorlar bu kış bir grip salgınının Türkiye’yi vuracağından korkuyor.