• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fault - mistake

Yanlış : I apologize for the fault in our calculations.

Doğru : I apologize for the mistake in our calculations.

Hesaplarımızdaki hata için özür dilerim.


Yanlış : There are some spelling faults in the book.

Doğru : There are some spelling mistakes in the book.

Kitapta birkaç yazım hatası var.


Yazım, deneme, hesap, karar vb. ile ilgili olarak yapılan hatalar fault ile değil mistake ile söylenir. Fault daha çok makineler ve elektrik teçhizatındaki arızalar için kullanılır.


The accident was due to faulty brakes.

Kaza arızalı frenler yüzündendi.


The train crash was caused by a signalling fault.

Tren kazası, sinyalizasyon hatasından kaynaklandı.


Fault ismi be sb’s fault kalıbında kullanılır.


It is not my fault.

O benim hatam değil.


He claimed it wasn't his fault.

Onun hatası olmadığını iddia etti.


This was all Osman’s fault.

Bu tümüyle Osman’ın hatasıydı.