• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

farther - further

Mesafeden söz ederken uzağa, uzakta anlamında hem farther hem de further kullanılabilir.


My house is farther/further from the subway station than yours.

Evim metro istasyonundan seninkinden (senin evinin olduğu yerden) daha uzak.


I can walk farther/further than you.

Senden (senin yürüdüğünden) daha uzağa yürüyebilirim.


Further sözcüğü aynı zamanda daha başka, daha fazla, ek anlamlarını da verir.


We need further information.

Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.


They must avoid causing any further provocation.

Daha fazla tahriğe neden olmaktan kaçınmalılar.


If the water is pure, it will not need further treatment.

Su safsa, ek bir işleme gerek duymaz.


We must discuss this problem further.

Bu sorunu daha fazla tartışmalıyız.