• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

famous - notorious

Yanlış : Giresun is famous with its hazel nuts.

Doğru : Giresun is famous for its hazel nuts.

Giresun fındığıyla ünlüdür.


The film was notorious for its steamy scenes.

Film şehvetli sahneleriyle ünlüydü.


Meşhur, ünlü anlamına gelen famous sözcüğü for ile kullanılır.


This coat was designed by a famous artist.

Bu palto ünlü bir sanatçı tarafından tasarlandı.


Holland is famous for its cheeses.

Hollanda peynirleriyle ünlüdür.


Kötü anlamda ünlü notorious ile belirtilir. Notorious da famous gibi for alır.


He is one of Turkey's most notorious criminals.

O, Türkiye’nin en ünlü (namlı) suçlularından biridir.


The travel agency is notorious for paying its bills late.

Seyahat acentası faturalarını geç ödemesiyle nam salmıştır.