• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fall - fall down - fall off

Düşmek anlamında konuşma dilinde fall yerine daha çok fall down veya fall over kullanılır.


The old woman fell down and couldn't get up.

Yaşlı kadın düştü ve ayağa kalkamadı.


He fell down while skiing and broke his arm.

Kayak yaparken düştü ve kolunu kırdı.


He fell over backwards and injured his back.

Sırtüstü (geriye doğru) düştü ve sırtını incitti.


Susan suddenly felt dizzy, and nearly fell over.

Susan’ın birden başı döndü, ve neredeyse düşüyordu.


Bir yerden aşağı düşüş fell down ile söylenir.


He fell down the stairs and broke his leg.

Merdivenlerden düştü ve bacağını kırdı.


Grandpa fell down the bed and broke his arm.

Büyükbabam yataktan düştü ve kolunu kırdı.


Bir yerden veya şeyden düşerek ondan ayrılmayı, artık orada olmamayı belirtmek için fall off kullanılır.


He fell off his bicycle.

Bisikletinden düştü.


If you fell off the roof, you’d kill yourself.

Çatıdan düşersen, kendini öldürürsün.


The drunken man fell off his stool before he ordered another drink.

Sarhoş adam, bir içki daha söylemesine kalmadan, taburesinden düştü.


A few minutes after he fell off the horse, his ankle began to swell up.

Attan düştükten birkaç dakika sonra, ayak bileği şişmeye başladı.