• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

extreme

Yanlış : There has been an extreme improvement in her condition.

Doğru : There has been a significant improvement in her condition.

Durumunda önemli bir gelişme oldu.


Yanlış : There is no extreme  change in the situation.

Doğru : There is no considerable change in the situation.

Durumda önemli bir değişiklik yok.


Aşırı anlamına gelene extreme sıfatı, gelişme ve değişim gösteren isimlerin önünde kullanılamaz. Onun yerine great, major, important, significant, considerable, dramatic kullanılabilir.


He died in extreme wealth.

Çok büyük varlık (servet) içinde öldü.


His politics are extreme right-wing.

Politik görüşleri aşırı sağdır.


We experienced extreme difficulty driving to the station.

Arabayla istasyona giderken çok büyük güçlük yaşadık.


I favourtaking extreme measures against terrorism.

Terörizme karşı çok büyük (sert) önlemlerden yanayım.