• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exterior - external

Exteriorbina veya taşıtın dışını belirtmek üzere sıfat olarak kullanılır.


The exterior walls of this church needs repairing.

Bu kilisenin dış duvarlarının onarıma ihtiyacı var (onarılması gerekiyor).


External sıfat olarak binanın dışını belirtmek için kullanılır.


The external walls of the house need painting.

Evin dış duvarlarının boyanması gerekiyor.


Bunun dışında external, dışarıdan gelen, yabancı, harici, dış anlamlarında da kullanılabilir. Exterior bu anlamda kullanılmaz.


This cream is for external use only.

Bu krem sadece dış (harici) kullanım içindir.


He is the minister in charge of the external affairs of the country.

Ülkenin dışişlerinden sorumlu bakanıdır.


All external communication has been forbidden by the junta.

Bütün dış haberleşme cunta tarafından yasaklandı.


This change in policy is due to external conditions.

Siyasetteki bu değişiklik dış koşullara yüzündendir.