• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

explain

Yanlış : Please explain me this sentence.

Doğru : Please explain this sentence to me.

Bu cümleyi bana açıkla lütfen.


Yanlış : He explained me how the machine worked.

Doğru : He explained to me how the machine worked.

Bana makinenin nasıl çalıştığını açıkladı.


Bir şeyin kime anlatıldığı belirtilecekse, to ile söylenir.


Please explain the matter clearly.

Meseleyi açık seçik açıklayın lütfen.


Please explain the matter to us clearly.

Meseleyi bize açık seçik açıklayın lütfen.


The teacher explained the poem to the children.

Öğretmen şiiri çocuklara açıkladı.


Will you explain to me about Tom?

Tom hakkında bana açıklamada bulunur musun?


Our travel guide explained the murals to us.

Rehberimiz bize duvar resimlerini açıkladı.