• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

expensive

Yanlış : The price of oil in Turkey is expensive.

Doğru : The price of oil in Turkey is high.

Türkiye’de benzin fiyatı yüksektir.


Yanlış : The cost of building a tunnel under Marmara Sea is too expensive.

Doğru : The cost of building a tunnel under Marmara Sea is too high.

Marmara Denizi altından bir tünel inşa etmenin maliyeti çok yüksektir.


Price ve cost sözcükleri ile expensive değil high kullanmak doğru olur.