• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

expect - wait for

Yanlış : We are waiting for rain.

Doğru : We are expecting rain.

Yağmur bekliyoruz.


Yanlış : Don’t wait for him to change his mind.

Doğru : Don’t expect him to change his mind.

Fikrini değiştirmesini bekleme.


Expect, geleceğini veya olacağını ummak demektir. Wait for ise, bir yerde kalarak veya bir şey yapmayı bırakarak geleceğini veya olacağını beklemek anlamındadır.


My trip took me longer than I expected.

Gezim umduğumdan daha uzun süre vaktimi aldı.


I didn't expect you to be so upset.

Bu kadar üzüleceğini ummuyordum.


The boss expected us to finish all the work in one day.

Patron tüm işi bir günde bitirmemizi bekliyordu.


She is waiting for the bus at the bus stop.

Otobüs durağında otobüsü bekliyor.


Please tell the patients to wait in the waiting room.

Lütfen hastalara bekleme odasında beklemelerini söyle.


He waited at the street corner for half an hour before his girl friend arrived.

Kız arkadaşı gelmeden önce yarım saat cadde köşesinde bekledi.