• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

except - besides

Yanlış : What languages do you speak except English and German?

Doğru : What languages do you speak besides English and German?

İngilizce ve Almanca dışında (İngilizce ve Almancaya ek olarak) hangi dilleri konuşuyorsunuz?


Except, söylenen sözden bir şeyi hariç tutmak için; besides ise söylenen söze bir şeyi ilave etmek için kullanılır.


He works every day except Sunday.

Pazar dışında her gün çalışır.


I don't enjoy watching any sports except football.

Futbol dışında herhangi bir spor karşılaşması izlemekten hoşlanmıyorum.


All solids expand when they liquefy, except ice and a few others.

Buz ve diğer birkaç şey dışında tüm katılar sıvılaştıklarında genişlerler.


Besides being rich, she is charming.

Zengin olmanın yanı sıra alımlı da.


Besides coal, the most important natural fuels are gas and oil.

Kömüre ek olarak (kömür dışında) en önemli doğal yakıtlar gaz ve petroldür.