• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exam - examination

Yanlış : How many students are entering this exam?

Doğru : How many students are taking this exam?

Bu sınava kaç öğrenci giriyor?


Sınava girmek şu şekillerde söylenir: take an exam, sit an exam, have an exam, do an exam. Sınavdan geçmek pass an exam, sınavda kalmak fail an exam ile söylenir.


She passed the exam.

Sınavı geçti.


He failed the exam.

Sınavda kaldı.


Bir dersten kalmak fail in ile söylenir.


I passed in English, but failed in maths.

İngilizceden geçtim ama matematikten kaldım.


Exam ve examination sözcükleri aynı anlama gelir, exam sözcüğü konuşma dilinde daha çok kullanılır.


He passed the written examination but failed the oral.

Yazılı sınavdan geçti ama sözlüde kaldı.