• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

evidence

Yanlış : There are a lot of evidences that vitamin-rich foods are beneficial.

Doğru : There is a lot of evidence that vitamin-rich foods are beneficial.

Vitamince zengin gıdaların sağlığa yararlı olduğu yolunda birçok kanıt vardır.


Yanlış : There are enough evidences that the defendant committed a wilful murder.

Doğru : There is enough evidence that the defendant committed a wilful murder.

Davalının kasıtlı cinayet işlediği yolunda yeterince kanıt vardır.


Evidence (kanıt) sayılamayan tekil bir isimdir. Sayılabilir yapmak için piece of evidence deyişi kullanılabilir.


The police threw doubt on the authenticity of that piece of evidence.

Polis o kanıtın doğruluğu ile ilgili kuşku duydu.