• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

everything

Yanlış : Everything are under control at the moment.

Doğru : Everything is under control at the moment.

Şu anda her şey kontrol altında.


Everything belgisiz adılı tekil fiil alır, çoğulu yapılmaz.


Everything is ready.

Her şey hazır.


Everything depends on you.

Her şey sana bağlı.


Everything was done according to the rules.

Her şey kurallara göre yapıldı.