• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etc.

 Yanlış : We went to the zoo and saw lions, tigers, gorillas, and etc.

Doğru : We went to the zoo and saw lions, tigers, gorillas, etc.

Hayvanat bahçesine gittik ve aslan, kaplan, goril, vb.’lerini gördük.


Etcsözcüğü ve saire, ve benzeri demektir, ayrıca and kullanmak yanlış olur.