• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

epigram - epitaph

Epigram nükteli söz, epitaph mezar taşı yazıtı demektir.


One of Murphy’s most frequently quoted epigrams is "If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.”

Murphy’nin sıkça alıntılanan nükteli sözlerinden biri şudur: “Bir şey iyi gidiyorsa, garanti bir şeyi gözden kaçırmışsındır.”


I cried when I read the epitaph written by Atatürk in Gallipoli.

Gelibolu’da Atatürk’ün yazdığı mezar taşı yazıtını okuduğumda ağladım.