• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enter

Yanlış : We stood up when he entered to the room.

Doğru : We stood up when he entered the room.

Odaya girdince ayağa kalktık.


Yanlış : They did not allow us to enter into the museum before 9 o'clock.

Doğru : They did not allow us to enter the museum before 9 o'clock.

Saat dokuzdan önce müzeye girmemize izin vermediler.


Odaya, binaya, ülkeye girmekten söz ederken enter fiili bir ilgeç almaz.


Yanlış : I want to catch her before she enters the train.

Doğru : I want to catch her before she gets on the train.

Trene binmeden onu yakalamak istiyorum.


Taşıtlara girmekten söz ederken enter kullanılmaz.


Yanlış : His parents were disappointed when he failed to enter university.

Doğru : His parents were disappointed when he failed to get into university.

Üniversiteye giremeyince (girmekte başarısız olunca) anne ve babası düş kırıklığına uğradı.


Üniversite, yüksekokul gibi bir okula girmek get into ile söylenir.