• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enquire - inquire

Soruşturmak anlamına gelen bu fiilerden enquire daha çok İngilterede, inquire ise Amerikada kullanılır.


to enquire/inquire about sb/sth : birini/bir şeyi soruşturmak

to enquire/inquire wh-clause : -dığını soruşturmak


Why don’t you call to enquire about the price of tickets?

Neden bilet fiyatlarını soruşturmak için telefon etmiyorsun?


The police enquired whether we had noticed any strange goings-on that night.

Polis o gece herhangi bir garip durumun dikkatimizi çekip çekmediğini soruşturdu.


She rang up to enquire what time they serve breakfast.

Kahvaltıyı kaçta servis edeceklerini sormak (soruşturmak) için telefon etti.