• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enough

Yanlış : The beams are not enough strong to support the roof.

Doğru : The beams are not strong enough to support the roof.

Kirişler çatıyı taşıyacak kadar güçlü değil.


Yanlış : If breast cancer is detected enough early, it can be cured.

Doğru : If breast cancer is detected early enough, it can be cured.

Göğüs kanseri yeterince erken teşhis edilirse tedavi edilebilir.


Enough sözcüğü nitelediği sıfat veya belirteçten sonra gelir. Ancak enough bir ismi niteliyorsa isimden önce gelir. Enough sözcüğünden sonra sayılabilen çoğul veya sayılamayan tekil bir isim gelir.


Do we have enough time for another drink?

Başka bir içki için yeterli vaktimiz var mı?


Are there enough chairs for everyone?

Herkes için yeterli sandalyemiz var mı?