• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

enjoy

Yanlış : I enjoy to watch basketball and volleyball.

Doğru : I enjoy watching basketball and volleyball.

Basketbol ve voleybol izlemekten hoşlanırım.


Enjoy fiilinden sonra gelen fiil –ing alır.


Yanlış : We enjoyed a lot at the cocktail party.

Doğru : We enjoyed ourselves a lot at the cocktail party.

Kokteyl partide çok eğlendik.


Enjoy fiilinden sonra bir nesne gelmek zorundadır. Bu nesne bir isim, bir dönüşlü zamir veya bir ulaç (isim olarak kullanılan -ing almış fiil) olabilir.


I enjoyed my visit to Mardin.

Mardin’i ziyaretimden zevk aldım.


I enjoyed myself at the party.

Partide eğlendim.


I enjoy playing with my daughter.

Kızımla oynamaktan hoşlanırım.