• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

elicit - illicit

  

Bilgi, tepki, vb. ile ilgili olarak elicit sth from sb, elde etmek, almakillicit ise yasadışı demektir.


The teacher elicited the correct answer from the student.

Öğretmen öğrenciden doğru yanıtı aldı.

 

The lawyer is trying to elicit the truth from the witness.

Avukat tanıktan gerçeği elde etmek (öğrenmek) için uğraşıyor.


Cocaine is an illicit drug.

Kokain yasadışı bir uyuşturucudur.


He was arrested for illicit trading in drugs.

Yasadışı uyuşturucu ticareti yüzünden tutuklandı.