• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

electric - electrical

Yanlış : She runs an electric company.

Doğru : She runs an electrical company.

Bir elektrik şirketini (elektrik üzerine iş yapan şirketi) işletiyor.

 

Yanlış : The school offers courses in electric engineering.

Doğru : The school offers courses in electrical engineering.

Okul elektrik mühendisliği konusunda kurslar sunmaktadır.


Yanlış : Tom has started working as an electric engineer.

Doğru : Tom has started working as an electrical engineer.

Tom elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladı.


Elektrik üretimi veya elektrikli ürünler ile ilgili olarak kişi ve kurumlardan söz ederken electric değil, electrical sıfatı kullanılır. Electrical sıfatı, genel anlamda elektrik üreten veya kullanan makine, aygıt veya sistemleri nitelemek için kullanılır:


electrical equipment : elektrik teçhizatı

electrical appliance :  elektrikliaygıt

electrical component : elektrik bileşeni


Electric sıfatı elektrik üreten, taşıyan veya kullanan anlamına gelir.


electric wire : elektrikli tel

electric current : elektrik akımı

electric motor : elektrikli motor

electric toaster : elektrikli tost makinesi