• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

either ... or

Yanlış : You can either have fish or meat.

Doğru : You can have either fish or meat.

Ya balık ya da et yiyebilirsin.


Yanlış : I don’t either speak German or French.

Doğru : I don’t speak either German or French.

Ne Almanca ne de Fransızca konuşurum.


Yanlış : Either you can come with me or stay at home.

Doğru : You can either come with me or stay at home.

Ya benimle gelebilirsin ya da evde kalabilirsin.


Yanlış : You either leave or I do.

Doğru : Either you leave or I do.

Ya sen git ya da ben (giderim.)


Either’dan sonra gelen kısımla or’dan sonra gelen kısım aynı türden olmalıdır. Cümlede paralleliği sağlamak için aynı sözcük türünü kullanmak gerekir:


either isim or isim (either tea or coffee, either drink coffee or tea değil)

either fiil or fiil (either play the piano or sing a song, play either a piano or sing a song değil)

either cümle or cümle (either you leave our garden or I will call the police, you either leave our garden or I will call the police değil)