• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

economic - economical

Yanlış : His father is an expert in economical matters.

Doğru : His father is an expert in economic matters.

Babası ekonomiyle ilgili konularda uzmandır.


Yanlış : It's a very economic little car. It uses very little petrol.

Doğru : It's a very economical little car. It uses very little petrol.

Çok ekonomik küçük bir arabadır. Çok az benzin kullanır (yakar).


Ekonomi ile ilgiliiktisadi anlamında economic, hesaplıidareli, tutumlu anlamında economical sözcüğü kullanılır.


He is an adviser on economic affairs.

Ekonomik ilişkiler konusunda danışmandır.


The economic situation of the country is very bad.

Ülkenin ekonomik durumu çok kötüdür.


The economic crisis has affected the automobile industry.

Ekonomik kriz otomobil sanayiini etkiledi.


My car is small and economical.

Arabam küçük ve ekonomik.


Central heating is the economical way of heating.

Merkezi ısıtma (kalorfire) ekonomik ısıtma biçimidir.