• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

easy

Yanlış : A computer is used easily.

Doğru : It's easy to use a computer.

Bilgisiyar kullanmak kolaydır.


Yanlış : He was found easily.

Doğru : He was easy to find.

Doğru : It was easy to find him.

Onu bulmak kolay oldu.


Bir şeyin kolay olduğunu belirtmek için it is easy to do, veya özne + is easy to do yapısı kullanılır.


It's easy to fall over on the ice.

Buzda düşmek kolaydır.


It's not always easy to finish with an old friend.

Eski bir arkadaşla ilişkiyi kesmek her zaman kolay değildir.


It isn't easy to live in a foreign country.

Yabancı bir ülkede yaşamak kolay değildir.


The mountain top is not easy to reach.

Dağın tepesine ulaşmak kolay değildir.