• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

earn - gain

Yanlış : If you travel by air, you will earn time.

Doğru : If you travel by air, you will gain time.

Uçakla seyahat edersen vakit kazanacaksın.


Earn para, gain ise nitelik veya yetenek kazanmak için kullanılır.


He earns fifty pounds a week.

Haftada elli paund (sterlin) kazanır.


He gained a diploma in Civil Engineering.

İnşaat Mühendisliğinden diploma aldı.