• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

each

Yanlış : Each officers are answerable to his superior officer.

Doğru : Each officer is answerable to his superior officer.

Her subay üstüne karşı sorumludur.


Yanlış : We went through each clauses of the contract.

Doğru : We went through each clause of the contract.

Sözleşmenin her maddesini gözden geçirdik.

 

Each sayılabilen tekil isimlerin önünde yer alır.


Yanlış : Each of the dictionaries have five hundred pages.

Doğru : Each of the dictionaries has five hundred pages.

Sözlüklerin her biri beş yüz sayfadır.


Yanlış : Each of the children have a map.

Doğru : Each of the children has a map.

Çocukların her birinin haritası var.


Each of’dan sonra sayılabilen çoğul isim, ardından da tekil fiil gelir.


Yanlış : Each of them doesn’t know the answer.

Doğru : Neither of them knows the answer.

Onların hiçbiri yanıtı bilmez.


Yanlış : Each of my brothers isn’t married.

Doğru : Neither of my brothers is married.

Erkek kardeşlerimin hiçbiri evli değil.


Each veya each of olumsuz tümcelerde kullanılmaz. Bunun yerine neither (veya none) kullanılabilir.