• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

each other - one another

Her iki deyiş arasında anlam farkı yoktur, ancak kullanım açısından one another daha resmidir. Bazı kişiler iki şey veya insan için each other, ikiden fazla şey veya kişiler için ise one another kullanmayı doğru bulur ve tercih eder.


I don't think you two know each other, do you?

Sanırım ikiniz birbirinizi tanımıyorsunuz, değil mi?


The two brothers helped each other study.

İki kardeş derslerinde birbirlerine yardım ettiler.


All bodies which have weight have an attraction for one another.

Ağırlığı olan bütün cisimler birbirini çeker.


These four businesses compete with one another.

Bu dört işletme birbiri ile rekabet ediyor.