• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

e.g. - i. e.

E.görneğin, i.e. yani anlamlarına gelir ve resmi bir kullanım tarzıdır, konuşma dilinde e.g. yerine for example, such as ve i.eyerine that is, in other words kullanılabilir.


I love exotic fruit, e.g., mangoes, papayas, and pineapple.

Egzotik meyveleri severim, örneğin, mango, papaya ve ananas.


He likes fast cars, e.g. Bugatti Veyron, SSC Ultimate Airo.

Hazlı arabaları sever, örneğin, Bugatti Veyron, SSC Ultimate Airo.


Those are deciduous trees, i.e., they lose their leaves seasonally.

Onlar her yıl yapraklarını döken ağaçlar, yani yapraklarını mevsimlik olarak kaybederler.


He like fast cars, i.e. any car that can go over 200 mph.

Hızlı arabaları sever, yani saatte 200 milin üzerinde giden arabaları.