• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dress - get dressed

Her iki fiil de giyinmek anlamına gelir, ancak get dressed, dress fiilinden daha az resmidir ve daha çok kullanılır.


I'll be ready in a minute. I'm dressing.

I'll be ready in a minute. I'm getting dressed.

Bir dakika içinde hazır olurum. Giyiniyorum.


Dress aynı zamanda giydirmek anlamına da gelir, get dressed ise geçişsiz fiildir, nesne almaz.


She is dressing the children.

Çocukları giydiriyor.