• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dream

Yanlış : I saw an awful dream last night.

Doğru : I had an awful dream last night.

Dün gece korkunç bir rüya gördüm.


Dream isim olarak rüya demektir. Rüya görmek ise have a dream şeklinde söylenir.


You were in my dreams last night.

Dün gece rüyalarıma girdin.


In my dream, you were hitting me with a hammer.

Rüyamda bana çekiçle vuruyordun.


Dream aynı zamanda fiil olarak da kullanılır. Rüya görmek anlamında dream şu kalıplarda kullanılır: 


to dream  about sb/sth : birini veya bir şeyi rüyasında görmek

to dream of sb/sth : birini veya bir şeyi rüyasında görmek

to dream + (that) clause : bir şey olduğunu rüyasında görmek


I dreamed about you last night.

Dün gece seni rüyamda gördüm.


I dreamed of dogs running after me.

Rüyamda köpeklerin peşimden koştuğunu gördüm.


I dreamed you were dressed in a policeman’s uniform.

Rüyamda polis üniforması giydiğini gördüm.


My grandad dreamed that he was playing football.

Büyükbabam rüyasında futbol oynadığını gördü.