• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

draught - draft

Bir oda ya da taşıttaki hava cereyanına draught denilir. Amerikan İngilizcesinde hava cereyanı draft şeklinde yazılır.


There's a terrible draught in this room.

There's a terrible draft in this room.

Bu odada korkunç cereyan var.

(Bu oda acayip cereyan yapıyor.)

 

I felt a cold draught of fresh air.

I felt a cold draft of fresh air.

Soğuk bir taze hava akımı hissettim.


Hem İngiliz hem de Amerikan İngilizcesinde draft mektup, kitap veya konuşma ile ilgili olarak müsvedde, taslak demektir.


Please bring a draft agreement with you.

Lütfen yanında bir taslak anlaşma getir.


The editor dipped into the rough draft of his new novel.

Editör onun yeni romanınn kaba taslağına bir göz attı.


I showed him a draft of the article and he suggested a few changes.

Ona makalenin müsveddesini gösterdim, ve o birkaç değişiklik önerdi.