• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

displace - misplace

Displace yerinden oynatmak, misplace ise yanlış yere koymak demektir.


The building of the new dam displaced thousands of people in the village.

Yeni baraj inşaatı kasabadaki binlerce kişiyi yerinden etti.


My grandad can’t read the paper because he has misplaced his glasses.

Büyükbabam gazeteyi okuyamaz çünkü gözlüğünü yanlış yere koydu.