• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disinterested - uninterested

Yanlış : The judge rendered a uninterested verdict.

Doğru : The judge rendered a disinterested verdict.

Yargıç tarafsız bir karar verdi.


Disinterested tarafsız; uninterested ilgisizkayıtsız demektir.


He seems uninterested in all these matters.

Bütün bu meselelere karşı kayıtsız görünüyor.


My mother doesn’t read newspapers and she is uninterested in politics.

Annem gazete okumaz ve politikayla ilgilenmez.