• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

discover - invent

Yanlış : He's the person who discovered television.

Doğru : He's the person who invented television.

Televizyonu icat eden adam o.


Yanlış : Fleming invented penicillin.

Doğru : Fleming discovered penicillin.

Fleming penisilini buldu.


Discover, zaten mevcut olan bir şeyi veya yeri ilk kez bulmak, invent ise olmayan bir şeyi yaratmak anlamındadır.


No one knows who invented the wheel.

Tekerleği kimin icat ettiğini hiç kimse bilmiyor.


Sir Frank Whittle invented the jet engine.

Sir Frank Whittle jet motorunu icat etti.


Columbus discovered America in 1492.

Kolomb Amerika’yı 1492’de keşfetti.


Herschel discovered a new planet.

Herschel yeni bir gezegen keşfetti.