• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

disagree - refuse

Yanlış : He was very annoyed when I disagree to help him.

Doğru : He was very annoyed when I refused to help him.

Ona yardım etmeyi reddedince çok çok kızdı.


Disagree with biriyle aynı fikirde olmamak veya bir görüşe katılmamak demektir. Refuse ise reddetmekyapmayı istememek demektir.


I disagree with you.

Size katılmıyorum.

Sizinle hem fikir değilim.


I disagree with your ideas on principle.

Prensip itibariyle görüşlerinize katılmııyorum.


The miners refused to work.

Madenciler çalışmayı reddettiler.