• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

different

Yanlış : Living in Istanbul is very different than living in Ankara.

Doğru : Living in Istanbul is very different from living in Ankara.

İstanbul’da yaşamak Ankara’da yaşamaktan çok farklıdır.


Different sıfatı from ilgeci ile kullanılır.


Their situation is totally different from ours.

Onların durumu bizimkinden tamamen farklı.


A nature reserve is quite different from a zoo.

Doğal koruma alanı hayvanat bahçesinden çok farklıdır.

Amerikan İngilizcesinde different from yerine different than de kullanılabilir.


This umbrella is no different than that one.

Bu şemsiyenin diğerinden farkı yok.