• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

device - devise

Device aygıt; devise ise plan, sistem, veya makine ile ilgili olarak tasarlamak, icat etmek demektir.


A thermostat is a device for regulating temperatures.

Termostat sıcaklığı ayarlayan bir aygıttır.


I am trying to devise a simple burglar alarm.

Basit bir hırsız alarmı tasarlamaya çaışıyorum.