• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

detail

Yanlış : The witness described the accident in details.

Doğru : The witness described the accident in detail.

Tanık kazayı ayrıntıları ile anlattı.


In detail yerleşik bir deyiştir, çoğul olarak kullanılmaz. Ancak detail ismi sayılabilir bir isimdir ve çoğul yapılabilir.


I can't go into all the details now.

Şimdi bütün ayrıntılara giremem.