• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

destroy - spoil

Yanlış : It rained, which destroyed our picnic.

Doğru : It rained, which spoiled our picnic.

Yağmur yağdı, bu da pikniğimizi mahvetti.


Yanlış : Litter destroys the view and makes the city look ugly.

Doğru : Litter spoils the view and makes the city look ugly.

Çöp görüntüyü bozar ve şehri çirkinleştirir.


Destroy, bir şeye zarar vererek kullanılmayacak hale getirmek anlamında mahvetmek demektir. Tadını, zevkini kaçırmak anlamında mahvetmek spoil ile söylenir.


The town hall had been destroyed by a massive fire.

Belediyesi binası büyük bir yangınla mahvoldu.


The forests here are being destroyed for the sake of short-term profit.

Burdaki ormanlar, kısa vadeli kârlar uğruna yok ediliyor.