• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

describe

Yanlış : Will you described me the accident?

Doğru : Will you described the accident to me?

Doğru : Will you described to me the accident?

Bana kazayı anlatır mısınız?


Yanlış : Describe us a typical day at work.

Doğru : Describe to us a typical day at work.

Doğru : Describe a typical day at work to us.

İşteki tipik bir günü bize anlat.


Describe fiili ile dolaylı tümleç kullanılacaksa to ilgeci ile kullanılır.

 

She described the accident in detail.

Kazayı detaylarıyla anlattı.


Please describe the car which hit the schoolboy.

Lütfen erkek öğrenciye çarpan arabayı tanımlayın (anlatın).


The witness described how the accident had happened.

Görgü şahidi kazanın nasıl olduğunu anlattı.