• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dependent - dependant

Dependent bağımlı, muhtaç, eline bakan demektir.


She is dependent on her husband.

Kocasının eline bakıyor.


I have a family dependent on me.

Bana muhtaç bir ailem var.


Children are dependent on their parents for support.

Çocuklar destek için anne babalarına muhtaçtır.


Dependent bağlı, bağımlı anlamına da gelir.


The cultivation of hazel nuts is dependent on the weather.

Fındıkların yetişmesi havaya bağlıdır.


The towns are dependent on the villages for their food supplies.

Şehirler gıda gereksinmeleri açısından köylere bağımlıdır.


Dependant sözcüğü ise isim olarak parasal destek gören muhtaç kişi anlamındadır. İngiliz İngilizcesindeki dependant yazımı, yerini Amerikan İngilizcesinde dependent’a bırakır.


I am single and have no dependants.

Bekârım ve bakmakla yükümlü olduğum kimse yok.


He has two dependants from a previous marriage.

Önceki evliliğinden bakmakla yükümlü olduğu iki kişi var.