• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

depend

Yanlış : Profits are depend largely on production and sales.

Doğru : Profits depend largely on production and sales.

Kazanç büyük ölçüde üretim ve satışlara bağlıdır.


Depend on bağlı olmak demektir, be fiili ile kullanılmaz.

The progress of the work will depend on the efficiency of the organisation.

İşin ilerlemesi organizasyonun verimliliğine (etkinliğine) bağlı olacak.


Our room rates change depending on the season.

Oda fiyatlarımız sezona bağlı olarak değişir.