• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deny

Yanlış : She asked if you had spoken to me and I denied.

Doğru : She asked if you had spoken to me and I said no.

Benimle konuşup konuşmadığını sordu, ben de yok dedim.


Yanlış : I asked her if she would like to go out with me and she denied.

Doğru : I asked her if she would like to go out with me and she said no.

Benimle çıkmak ister misin diye ona sordum, o da yok dedi.


Deny bir suçlama veya iddiayı reddetmek, bir şeyin doğru olmadığını söylemek demektir, bir soruyu olumsuz yanıtlamak deny ile söylenmez.


The accused denied the charge.

Sanık suçlamayı reddetti.


He denied having anything to do with that bank raid.

Banka soygunu ile bir ilişkisi olmadığını söyledi.


Yanlış : They accused him of battering the baby to death, but he denied.

Doğru : They accused him of battering the baby to death, but he denied it.

Onu, bebeği döverek öldürmeyle suçladılar ama o bunu reddetti.


Deny geçişli bir fiildir, nesne ister. Bu nesne bir isim veya zamir, -ing’li bir fiil veya that-clause olabilir.


He denied the accusation.

Suçlamayı reddetti.


He denied breaking the window.

Camı kırmadağını söyledi.


He denied that he broke the window.

Camı kırmadağını söyledi.