• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

demand - claim

Yanlış : The reactionaries claimed the removal of the naked statue from the main square.

Doğru : The reactionaries demanded the removal of the naked statue from the main square.

Gericiler ana meydandaki çıplak heykelin kaldırılmasını istediler.


Demandtalep etmek, cüretle ısrar etmek; claim ise hak iddia etmek, ileri sürmek demektir.


The man claimed that she had killed the burglar in self-defence.

Adam hırsızı kendini savunmak için öldürdüğünü iddia etti.