• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deceased - diseased

Deceased merhum, ölü anlamına gelir, hem sıfat hem de isim olarak kullanılır.


The deceased person will be cremated rather than buried.

Merhumun ölüsü (ölen kişi) gömülmeyip yakılacak.


The solicitor read out deceased's will.

Avukat merhumun vasiyetini okudu.


Diseased ise hastalıklı anlamına gelir.

 

We have to bury the diseased carcasses.

Hastalıklı cesetleri gömmek zorundayız.